Počasí v Německu

Německo leží ve střední Evropě a je naší sousedskou zemí, je tedy jasné, že v určitých oblastech se německé počasí velmi podobá tomu našemu. Největší rozdíly mezi naším a německým podnebím budou patrné na severu v blízkosti německého pobřeží, které přiléhá Severnímu a Baltickému moři.

Průměrně spadne na území Německa okolo 800 mm vláhy, přičemž nejvíce prší na severu v přímořských oblastech země, kde jsou dešťové srážky pravidelnější než na zbytku vnitrozemí.

Typické jsou dlouhé zimy a velmi krátké jaro.

Průměrná teplota v Německu v zimě je asi 1 °C, přičemž nejchladnějším měsícem bývá leden.

Letní teploty dosahují nejvyšších hodnot během července.

Počasí ve vnitrozemí Německa

Pro vnitrozemí Německa je typické západoevropské mírné a vlhké podnebí. Klasické kontinentální podnebí ovládá téměř celé území. Zimy jsou zde chladnější než na pobřeží, léta naopak teplejší. Teplotní rozdíly mezi zimou a létem jsou znatelné. Srážky zde nepadají pravidelně po celý rok, tak jako na severu, ale objevují se zde občasná období sucha.

Průměrné letní teploty zde dosahují hodnoty 20 °C

Počasí v oblasti severního Německa

Oblasti na severu jsou pod silným vlivem Severního moře, vládne zde tzv. oceánské podnebí, které je chladné a vlhké, neboť prší po většinu celého roku. Díky tomuto podnebí panují na severu Německa mírné zimy a léta chladnější než ve vnitrozemí. Rozdíly teplot mezi létem a zimou jsou malé.

Průměrné letní teploty dosahují na severu 17 °C, tedy je zde asi o 3 stupně chladněji než ve vnitrozemí.

Německé Alpy

Zvláštní podnebí panuje na jihu Německa v oblasti, kde leží německé Alpy. Ve skutečnosti zde ročně spadne až 2 000 mm srážek, protože je zde však po většinu roku zima, tvoří se zde pokrývky sněhu. Na pár vrcholcích se udrží sníh celoročně a některé lyžařské sjezdovky mohou být v provozu až 5 měsíců v roce.